iểu Phụng chơi game, bán hàng online, đọc truyện và làm vô số việc khác trên điện thoại, chỉ trừ lúc ngủ..., cho đến ngày phải gặp bác sĩ. Bài viết của cây bút Nhất Giới, thuộc thế hệ 8X,...